Kuruluşumuza ait Tekirdağ Limanı; 01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 31.10.2018 tarih ve 288 sayılı kararı uyarınca 26.12.2018 tarihli “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme” kapsamında tanzim edilen “Tekirdağ Limanı Fiili Devir Protokolü” ile CEYPORT Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ne 31.12.2018 tarihinde fiilen devredilmiştir.