Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Taşucu İşletmesi ve Limanının Kuruluşumuza devrine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamı’nın 23.01.2017 tarihli ve 69 sayılı Olur’ları kapsamında, söz konusu Taş ucu İşletmesi ve Limanı 17.02.2017 tarihi itibariyle Kuruluşumuz tarafından fiili olarak devir alınmış olup, bu tarih itibariyle limancılık faaliyetleri Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.