• Kuruluşumuza ait Tekirdağ Limanı; 01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 31.10.2018 tarih ve 288 sayılı kararı uyarınca 26.12.2018 tarihli “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme” kapsamında tanzim edilen “Tekirdağ Limanı Fiili Devir Protokolü” ile CEYPORT Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ne 31.12.2018 tarihinde fiilen devredilmiştir.
Kuruluşumuza ait Tekirdağ Limanı; 01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Makamı’nın 31.10.2018 tarih ve 288 sayılı kararı uyarınca 26.12.2018 tarihli “Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı’nın İşletme Hakkının Verilmesine İlişkin Sözleşme” kapsamında tanzim edilen “Tekirdağ Limanı Fiili Devir Protokolü” ile CEYPORT Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ne 31.12.2018 tarihinde fiilen devredilmiştir.
17.02.2017 TARİHİNDE  SÜMER HOLDİNKDEN DEVRALINAN SEKA TAŞUCU LİMANININ DAHA VERİMLİ ÇALIŞTIRILMASI İÇİN 07.03.2017 TARİHİNDE TDİ TAŞUCU LİMANINDA LİMANDAN HİZMET ALAN  YÜK VE GEMİ ACENTELER,  ŞİRKETLER,  NAKLİYECİLER, LOJİSTİK  HİZMETİ VEREN ŞİRKET TEMSİLCİLERİYLE  İŞLETME OLARAK BİZLERİN  BUNDAN SONRA NASIL BİR LİMANCILIK YAPACAĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK  VE  LİMAN İŞLETMESİNDEN TALEPLERİN MÜZAKERE EDİLDİĞİ VERİMLİ BİR TOPLANTI YAPILMIŞTIR.
Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait Taşucu İşletmesi ve Limanının Kuruluşumuza devrine yönelik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanlık Makamı’nın 23.01.2017 tarihli ve 69 sayılı Olur’ları kapsamında, söz konusu Taş ucu İşletmesi ve Limanı 17.02.2017 tarihi itibariyle Kuruluşumuz tarafından fiili olarak devir alınmış olup, bu tarih itibariyle limancılık faaliyetleri Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.Taşucu Liman İşletmesi Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.