Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne ait su motorları, para kasaları, trafo, ısıtma – soğutma sistemi, jeneratör ve vinçlerin, kapalı zarfla teklif alma suretiyle, 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği” hükümlerine göre satışa çıkarılmıştır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

 

SATIŞ İHALESİ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ)’ne ait su motorları, para kasaları, trafo, ısıtma – soğutma sistemi, jeneratör ve vinçlerin, kapalı zarfla teklif alma suretiyle, 07.05.2013 tarih ve 28640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği”  hükümlerine göre satışa çıkarılmıştır.

TDİ TAŞUCU LİMAN İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞUCU MAHALLESİ (ESKİ SEKA LİMANI) NO: 1 SİLİFKE/MERSİN)   ADRESİNDEKİ LİMAN VE FABRİKA SAHASINDA BULUNAN SATIŞA ESAS MALZEMELERE AİT TABLO

  ÜNİTESİ/BİNA SATIŞA ESAS MALZEMELERE AİT KISIMLAR BİRİMİ MİKTAR Geçici Teminat Bedeli
1- SU ALMA AĞZI / BARAJ /SU ALMA AĞZI BESE TRANSFORMATÖR 15000 / 500 800 KİLOVOLT AMPER ADET 1 3500
2- İDARİ BİNAİDARİ BİNA ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ ADET 1 300
3- SU ALMA AĞZI / BARAJ /ŞAP BÖLÜMÜ/ POLİELEKTROLİT İÇME SUYU DALGIÇ MOTORU 500 VOLT ADET 1 100
4- SU ALMA AĞZI / BARAJ /SU ALMA AĞZI JENERATÖR CAT-3516 700 KW 16 SİLİNDİRLİ (DİZEL MOTOR TAHRİKLİ) ADET 1 2000
5- İDARİ BİNA/MUHASEBE KASA ÇELİK BÜYÜK (400-401) ADET 2 100
6- İDARİ BİNA/VEZNE KASA ÇELİK BÜYÜK (402-403-404) ADET 3 100
7- İDARİ BİNA/VEZNE KASA ÇELİK KÜÇÜK (405) ADET 1 50
8- SU ALMA AĞZI / BARAJ /SU ALMA AĞZI KLOR TANKI (CESAN 2,5 TONLUK CALASKAR MONORAIL) ADET 1 50
9- LİMAN SAHASI/LİMAN ATÖLYE BİNASI RAMPA HİDROLİK POMPA SİSTEMİ ADET 2 300
10- SU ALMA AĞZI / BARAJ /SU ALMA AĞZI SIEMENS KISA DEVRE KORUMA SİSTEMİ ELEKTRİK PANOLARI ADET 1 350
11- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU ASEA 200KW 1500 DEVİR ADET 2 1200
12- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU GAMAK 0,37 KW ADET 1 50
13- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU GAMAK 1,1 KW ADET 4 100
14- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU GAMAK 1,5 KW ADET 2 50
15- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU GAMAK 15 KW ADET 1 100
16- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU GAMAK 15 KW 1500 DEVİR ADET 2 150
17- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU GAMAK 3 KW ADET 2 50
18- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU GAMAK 4 KW ADET 1 50
19- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU GAMAK 45 KW 1500 DEVİR ADET 2 500
20- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU GAMAK 5 – 2,4 KW ADET 2 50
21- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU GAMAK 500 V. DÖNER ELEK 1.5 – 2.5 KW 950/1420 DEVİR ADET 1 50
22- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU GAMAK 500 VOLT 22 KW ADET 1 100
23- SU ALMA AĞZI / BARAJ/SU ALMA AĞZI SU MOTORU GAMAK 500 VOLT 45KW ADET 4 350
24- SU ALMA AĞZI / BARAJ/ŞAP BÖLÜMÜ / POLİELEKTROLİT SU MOTORU SIEMENS 1,1 KW ADET 2 50
25- LİMAN SAHASI/LİMAN ATÖLYE BİNASI 15 TONLUK COLES VİNÇ ADET 1 800
26- FABRİKA SAHASI/FABRİKA SAHASI 8 TONLUK RAPİER SEPETLİ VİNÇ ADET 1 600

1- Teklifler, en geç 26/07/2017 son teklif verme tarih ve saat:14:00’e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü,  Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilir. Her ne sebep ve surette olursa olsun belirtilen gün ve saatten sonra ele geçen teklif mektupları hiçbir surette değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Teklif Sahibinin fiyat teklifleri son teklif verme tarihinden itibaren 60 (Altmış) gün teklif geçerlilik süresine sahip olacaktır.

3- Teklif sahipleri tekliflerini TL (Türk Lirası) cinsinden verecekler ve ihale TL (Türk Lirası) üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar+KDV sözleşme imza tarihinden itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.

4- a) İstekliler,  İhaleye Kapalı Teklif Usulü ile teklif vereceklerdir.

  1. b) Satış komisyonu, ihaleye teklif veren tüm isteklilere yapacağı duyuru ile Kapalı Teklif Usulü ile başlayan ihaleyi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası Ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme Ve Satış Yönetmeliği’nin 13. maddesi (b) bendi Pazarlık usulü ve/veya (c) bendi açık artırma usulü ile satışı sonuçlandırabilir.
  2. c) Satış Komisyonunun, Pazarlık usulü ve/veya açık artırma usulünü gerekli görmesi halinde ihale,  İhalede uygulanacak Pazarlık usulü ve/veya açık artırma usulünün günü, saati ve yeri TDİ tarafından tüm teklif sahiplerine bildirilecektir.

5- İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesini KDV dahil 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Katı 34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinden 12/07/2017 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Her ne suretle olursa olsun İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez.

6- İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler katılabilirler.

7- a– İstekliler, teklif verdikleri malzemeler için yukarda tablo halinde belirtilen miktardaki geçici teminatları vereceklerdir.

b- TDİ tarafından belirlenen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

c- Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre ilk yazılı teklif geçerlilik süresinden itibaren 30 (Otuz) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

d- Teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Denizcilik İşletmeleri. A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Müdürlüğüne veya idarenin Türkiye Vakıflar Bankası Salıpazarı Şubesindeki IBAN NO: TR080001500158007261917602 no.lu banka hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

8- Satış konusu malzemeler 26 (yirmialtı) kısımdan ibaret olup, istekliler bütün kısımlara teklif verebilecekleri gibi, ilgilendikleri her hangi bir kısım için de kısmi teklif verebilirler. İsteklilerce birden çok kısım için teklif verilmesi halinde, her kısma ilişkin geçici teminat tutarları toplamı kadar geçici teminat verilecektir.

9- TDİ,  Satış Şartnamesi ile eklerine göre isteklilerden alınacak teklifler gereğince; satış işlemleri, 08/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ satışı yapıp yapmamakta,  işin tamamını veya uygun gördüğü kısmını dilediğine satmakta tamamen serbesttir.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü

Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47  34425 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL

Tel : (0212) 293 23 97   –  Faks : (0212) 243 73 02  (www.tdi.gov.tr)