TDİ TAŞUCU II römorkörünün DEB, havuz, klas ve yükleme sınırı sertifikalarının yenileme sörveyi için gerekli olan havuzlama hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İHALE İLANI

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ AŞ

 

TDİ TAŞUCU II römorkörünün DEB, havuz, klas ve yükleme sınırı sertifikalarının yenileme sörveyi için gerekli olan havuzlama hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2018 / 411859
1-İdarenin
a) adresi : Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş

Cad. No:47 34425 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul

b) telefon ve faks numarası : 0212 292 13 77 – 0212 244 37 13
c) elektronik posta adresi (varsa) :
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Havuzlama İşi
b) yapılacağı yer : İskenderun, Mersin, Hatay ve Kıbrıs Tersaneleri
c) işin süresi : 15 takvim günü
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi

Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafapaşa Mah.

Kemankeş Cad. No:47 34425 Karaköy-Beyoğlu /

İstanbul)

b) tarihi ve saati : 05 Eylül 2018 günü saat 11:00

 

 

4- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İsteklilerin, yerli istekli olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.

5-İhale dokümanı Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425 Karaköy-Beyoğlu / İstanbul adresinde ve İdarenin www.tdi.gov.tr internet sitesinden görülebilir ve 50 (elli) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler, 05 Eylül 2018, saat 11:00’e kadar TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü, Mali İşler Dairesi Başkanlığı (Kemankeş Karamustafapaşa Mah. Kemankeş Cad. No:47 34425 – Karaköy-Beyoğlu/İstanbul)’na verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

İhale Dokümanını Açmak İçin Tıklayınız.